Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Föregående protokoll

 •   3

  Ekonomisk månadsrapport 2018

 •   4

  Finansiell månadsrapport för kommunkoncernen under 2018

 •   5

  Låneram för upplåning hos NIB – Nordiska Investeringsbanken

 •   6

  Anmälan om samråd inför inriktningsbeslut, Vårbergstoppen - ny stadsdelspark

 •   7

  Inhyrningsmedgivande för paviljongetablering intill Värmdögymnasium för Årstaskolan samt Skanskvarnsskolans rörelsehindrade- och grundskoleelever

 •   8

  Inriktningsbeslut för kapacitetsökning Bromma gymnasium

 •   9

  Genomförandebeslut för om- och nybyggnation vid Lillholmsskolan

 •   10

  Flytt av kostenheten till mer ändamålsenlig lokal, genomförandebeslut

 •   11

  Rivning av förskola med fyra avdelningar och nybyggnation av en sex avdelningars förskola på Vingåkersvägen 22-26 i Örby

 •   12

  Övrigt

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.