Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Föregående protokoll

 •   3

  Ekonomisk månadsrapport 2021

 •   4

  Finansiell månadsrapport för kommunkoncernen under 2021

 •   5

  Konjunkturärende med planeringsförutsättningar för budget 2022-2024

 •   6

  Tertialrapport (1,2,3) för samförvaltade donationsstiftelser 2021 (årsnummer)

 •   7

  Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad 2021

 •   8

  Anmälan om genomfört samråd inför inriktningsbeslut. Föravtal avseende fastigheten Gångaren 12, S:t Görans sjukhus, med Region Stockholm

 •   9

  Anmälan om samråd inför inriktningsbeslut. Ombyggnad, tillbyggnad och teknisk upprustning av Kungsholmens brandstation.

 •   10

  Anmälan om samråd inför inriktningsbeslut. Program för energibesparande armaturbyte belysning 2021-2026.

 •   11

  Upprustning och ombyggnad av Vällingby sim- och idrottshall. Reviderat utredningsbeslut 2.

 •   12

  Ny förskola på fastigheten Baretten 2 - genomförandebeslut

 •   13

  Nytt hyresavtal för lokalerna på Palmfeltsvägen 5, genomförandeärende

 •   14

  Etapp 1 gällande kvarteret Drivhuset

 •   15

  Etablering av paviljong och idrottstält vid Adolfsbergsskolan

 •   16

  Övriga frågor

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.