Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Föregående protokoll

 •   3

  Ekonomisk månadsrapport 2019

 •   4

  Finansiell månadsrapport för kommunkoncernen under 2019

 •   5

  Tertialrapport (1,2,3) för samförvaltade donationsstiftelser 2019 (årsnummer)

 •   6

  Framkomlighetssatsning inom gång- och kollektivtrafik.

 •   7

  Framkomlighetssatsning på cykelinfrastruktur.

 •   8

  Ny förskola på fastigheten Värnskatten 7

 •   9

  Avveckling av Fristad servicehus och Fristad vård- och omsorgsboende

 •   11

  Lokal- och hyresgästanpassning av LSS boende, stödboende, servicehus, m.m. på Kista torg 3 och 5 - inriktningsbeslut

 •   12

  Övriga frågor

 • § 1

  Justering

 • § 2

  Föregående protokoll

 • § 3

  Ekonomisk månadsrapport 2019

 • § 4

  Finansiell månadsrapport för kommunkoncernen under 2019

 • § 5

  Tertialrapport (1,2,3) för samförvaltade donationsstiftelser 2019 (årsnummer)

 • § 6

  Framkomlighetssatsning inom gång- och kollektivtrafik.

 • § 7

  Framkomlighetssatsning på cykelinfrastruktur.

 • § 8

  Ny förskola på fastigheten Värnskatten 7

 • § 9

  Avveckling av Fristad servicehus och Fristad vård- och omsorgsboende

 • § 10

  Kapacitetsökning och avveckling paviljonger och mindre byggnader på Sundbyskolan

 • § 11

  Lokal- och hyresgästanpassning av LSS boende, stödboende, servicehus, m.m. på Kista torg 3 och 5 - inriktningsbeslut

 • § 12

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.