Hoppa över navigering

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen edokmeetings.stockholm.se

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi

  • hur webbplatsen edokmeetings.stockholm.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder ska du kontakta den fackförvaltning, stadsdelsförvaltning eller det bolag som publicerat informationen.

Kontaktuppgifter till förvaltningar och bolag hittar du här. >

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

För att rapportera problem och brister med webbplatsen kontakta oss via mail: edok@stockholm.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning >

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Öppnande av filer från trädstruktur

När en användare skall öppna en handling som är en del av ett ärende/agendapunkt i ett möte, sker detta via en trädstruktur. Det kan upplevas som besvärligt för synskadade med en extra knapptryckning och vår leverantör arbetar på att ta fram en alternativ lösning till detta.

Bilagor som inte skapats i eDok

Meetings Plus är tät integrerat med dokument- och ärendehanterings-systemen Platina som eDok bygger på. Handlingar som finns diarieförda i ett ärende kan bifogas ärenden som skall behandlas och således publiceras till Meetings Plus. Detta kan dock vara handlingar skapade på olika sätt, till exempel handskrivna, skannade brev eller texter skrivna i andra system. En handling som inte är tillgänglig när den registreras i eDok, är inte heller tillgänglig när den publiceras i Meetings Plus. (Vi gör dock vårt yttersta i Stockholms stad för att tagga och bearbeta handlingarna så att de är läsbara för så många som möjligt.)

Bilagor som konverteras till PDF vid publicering till Meetings Plus

I vissa enstaka fall kan det uppstå brister vid konvertering av dokument till PDF innan publicering till Meetings Plus. Vår leverantör arbetar på att ta fram en lösning på detta i samråd med sin leverantör av konverteringsverktyg.

Oskäligt betungande anpassning

Stockholms stad åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för dokument under nedanstående områden:

  • Rapporter och bilagor från stadens ledningssystem ILS webb
  • Underlag i nämndärenden som tagits fram av annan instans än aktuell förvaltning
  • Tjänsteutlåtanden och signerade protokoll

Att anpassa dessa dokument är ett mycket omfattande arbete. Varje enskilt dokument laddas ner få gånger. Vi bedömer att kostnaden att anpassa dem inte är proportionerlig i relation till användningen. Vi arbetar för att presentera innehållet på ett bättre och mer tillgängligt sätt, än i dagens format.

Så har vi testat webbplatsen

Leverantör av Meetings Plus har granskat och testat Meetings Plus både med hjälp av verktyg och manuellt för att säkerställa att webbapplikationen upplevs som tillgänglig av så många som möjligt och uppfyller kraven i webbdirektivet och således i WCAG 2.1 AA och den harmoniserade standarden EN 301 549 i så hög utsträckning som möjligt.

Senaste bedömningen av leverantör gjordes i januari 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2 november 2022.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.