Hoppa över navigering

Digital anslagstavla

Detta är Stockholms stads officiella anslagstavla.

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll samt tillkännagivanden om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd. Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Information om hur du går till väga om du vill överklaga ett beslut:

Allmän upplysning om att överklaga kommunala beslut genom laglighetsprövning
Allmän upplysning om att överklaga beslut enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken


Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.