Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Föregående protokoll

 •   3

  Ekonomisk månadsrapport 2022

 •   4

  Finansiell månadsrapport för kommunkoncernen under 2022

 •   5

  Tertialrapport (1,2,3) för samförvaltade donationsstiftelser 2022 (årsnummer)

 •   6

  Låneram för upplåning hos Europeiska Investeringsbanken (EIB)

 •   7

  Verksamhetsanpassningar vid Bredängsskolan. Förslag till genomförandebeslut

 •   8

  Anmälan om samråd inför inriktningsbeslut. Markanvisning för tryckpunktstation inom del av fastigheten Liljeholmen 1:1 och Liljeholmen 1:6 till Ellevio AB

 •   9

  Nytt LSS-boende i kvarteret Tora i Bromstensstaden. Genomförandebeslut

 •   10

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.