Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Justering

 •   3

  Hur staden arbetar med Agenda 2030 i Fokus Skärholmen

 •   4

  Statusrapport för arbetet med Hållbarhetsrapporten

 •   5

  Redovisning av hur Agenda 2030-rådets yttrande om Vision 2040 tagits om hand i remisshanteringen

 •   6

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.