Hoppa över navigering

Möte 2023-03-09

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
 • § 1

  Öppnande

 • § 2

  Justering

 • § 3

  Godkännande av dagordning

 • § 4

  Protokoll från föregående sammanträde

 • § 5

  Anmälan av externa och interna revisorers granskningsrapporter avseende 2022

 • § 6

  Årsredovisning 2022

 • § 7

  Underlag för budget 2024 med inriktning 2025 och 2026

 • § 8

  Statistik januari 2023

 • § 9

  VD:s information till styrelsen

 • § 10

  Styrelsens frågor till VD

 • § 11

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.