Hoppa över navigering

Möte 2023-09-28

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
 • § 1

  Öppnande

 • § 2

  Justering

 • § 3

  Godkännande av dagordning

 • § 4

  Protokoll från föregående sammanträde

 • § 5

  Tertialrapport 2 - 2023

 • § 6

  Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2022

 • § 7

  Hinder för våldsutsatta att få förtur

 • § 8

  Översyn av arbetsordning för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

 • § 9

  Riktlinje chefsstruktur (SSAB 2023/69)

 • § 10

  Styrelsestatistik augusti 2023

 • § 11

  VD:s information till styrelsen

 • § 12

  Styrelsens frågor till VD

 • § 13

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.