Hoppa över navigering

Möte 2023-05-31

Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott
 •   1

  Justering

 •   2

  Föregående protokoll

 •   3

  Finansiell månadsrapport för kommunkoncernen under 2023

 •   4

  Anmälan om genomfört samråd inför inriktningsbeslut. Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till Aros Bostadsutveckling AB och Fastighetskontoret

 •   5

  Ekonomisk månadsrapport 2023

 •   6

  Det nya Husbybadet, Nidaros 2 med flera

 •   7

  Inhyrning av Sankt Jacobi samt avbrytande av projekt Evakueringsskolan i västerort

 •   8

  Inriktnings- och genomförandeärende avveckling av boendeplatser och uppsägning hyresavtal Tussmötevägen 173, De gamlas hem

 •   9

  Om- och nybyggnation Vällingbyskolan, kvarteret Brevvågen 2

 •   10

  Konjunkturärende med planeringsförutsättningar för budget 2024-2026

 •   11

  Ny friliggande förskola på Bägerstavägen i Enskede gård. Genomförandebeslut.

 •   12

  Anmälan om genomfört samråd inför inriktningsbeslut. Markanvisning för skola, idrottshall och parkering inom Sköndal 1:8 till SISAB. Föravtal för Program Stora Sköndal med Förvaltnings AB Storskogen

 •   13

  Övriga frågor

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.