Hoppa över navigering

Möte 2022-05-24

Kulturhuset Stadsteatern AB
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Föredragning av Kulturchef Linda Beijer och konstnärlig ledare för Parkteatern, Josefin Rosales (20 min)

 •   3

  Utseende av justerare

 •   4

  Anmälan av föregående protokoll 2/2022 (bifogas)

 •   5

  Muntlig VD-rapport inklusive lägesrapport

 •   6

  Ekonomisk rapportering och besöksstatistik, utfall tertial 1 samt beslut om prognos

 •   7

  Beslut om väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan

 •   8

  Beslut om stadsgemensam visselblåsarfunktion

 •   9

  Beslut angående styrdokument

 •   10

  Beslut angående firmateckningsrätt

 •   11

  Beslut angående attesträtt

 •   12

  Ev. Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.