Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av mötesordförande, sammanträdets öppnade och godkännande av dagordningen

 • § 2

  Val av justerare

 • § 3

  Presentationsrunda

 • § 4

  Val av ordförande och vice ordförande

 • § 5

  Aktuell information från förvaltningen

 • § 6

  Besök av preventionssamordnare

 • § 7

  Besök av kommunikatör

 • § 8

  Anmälan av protokoll, remisser, samråd, skrivelser och handlingar

 • § 9

  Ärenden till stadsdelsnämnden

 • § 10

  Aktuella och kvarstående frågor

 • § 11

  Övriga frågor

 • § 12

  Nästa sammanträde

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.