Hoppa över navigering

Möte 2020-01-29

Hägersten-Liljeholmens pensionärsråd
 • § 1

  Val av mötesordförande, sammanträdets öppnande och godkännande av dagordningen

 • § 2

  Val av justerare

 • § 3

  Val av ordförande och vice ordförande

 • § 4

  Besök av KPR:s boendegrupp

 • § 5

  Aktuell information från förvaltningen

 • § 6

  Anmälan av protokoll

 • § 7

  Ärenden till stadsdelsnämnden

 • § 8

  Ärenden under beredning

 • § 9

  Aktuella och kvarstående frågor

 • § 10

  Möte med stadsdelsnämnden

 • § 11

  Övriga frågor

 • § 12

  Nästa sammanträde

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.