Hoppa över navigering
 • § 1

  Sammanträdets öppnade och godkännande av dagordningen

 • § 2

  Val av justerare

 • § 3

  Besök av medicinska ansvarig sjukssköterska (MAS)

 • § 4

  Anmälan av remisser, protokoll, samråd, skrivelser och handlingar

 • § 5

  Aktuell information från förvaltningen

 • § 6

  Ärenden till stadsdelsnämnden

 • § 7

  Aktuella och kvarstående frågor

 • § 8

  Övriga frågor

 • § 9

  Nästa sammanträde

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.