Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdets öppnade och godkännande av dagordningen

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Besök av parkingenjör från avdelningen för samhällsplanering

 •   4

  Besök av enhetschef Axelsbergs vård- och omsorgsboende

 •   5

  Anmälan av protokoll, remisser, samråd, skrivelser och handlingar

 •   6

  Aktuell information från förvaltningen

 • TEMA: Öppna förebyggande verksamheter inom äldreomsorgen. Äldrestöd - en resurs för äldre och anhöriga för att minska isolering och öka livskvaliteten. Marie Bergström enhetschef för Äldrestöd informerar.
   

  2 Verksamhetsberättelse och bokslut 2018

  HL 2018/790
   

  3 Reviderade anvisningar för verksamhetsbidrag och arrangörsstöd till lokala föreningar i Hägersten-Liljeholmen

  HL 2019/79
   

  4 Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2019

  HL 2019/92
   

  7 Patientsäkerhetsberättelser 2018

  HL 2019/48

 •   8

  Aktuella och kvarstående frågor

 •   9

  Övriga frågor

 • 2019-03-20

 • § 1

  Sammanträdets öppnade och godkännande av dagordningen

 • § 2

  Val av justerare

 • § 3

  Besök av enhetschef Axelsbergs vård- och omsorgsboende

 • § 4

  Besök av parkingenjör från avdelningen för samhällsplanering

 • Marja Kammouna, avdelningschef äldreomsorg, informerade om:

   

  • Avtalsuppföljning på Åsengården. Rådet önskar besök av verksamhetschef.
  • Inspirationsdag har genomförts för hälso- och sjukvårdens personal.
  • Upphandling matleverantör, Birgitta Airas väljs till representant från rådet.
  • Projekt Äldrevänlig stad, arbetet har legat nere en period, nu startar det upp igen.
  • Boendeplanering, mer information kommer på mötet i mars.

   

  Frågor från rådet:

  Kostnader för ungdomsbesök? Kostnaden på 3 miljoner gäller för hela staden.

  Hur arbetet går med språklyftet? Avdelningen arbetar med frågan i samverkan i staden.

 • § 6

  Anmälan av protokoll, remisser, samråd, skrivelser och handlingar

 • Tema på nämndens möte är: Öppna förebyggande verksamheter inom äldreomsorgen. Äldrestöd - en resurs för äldre och anhöriga för att minska isolering och öka livskvaliteten. Marie Bergström enhetschef för Äldrestöd informerar.


  Rådet har tagit del av följande ärenden.

   

  2 Verksamhetsberättelse och bokslut 2018

  HL 2018/790

   

  Rådet är nöjda över att utvecklingen verkar gå åt rätt håll trots att indikatorerna för trycksår och munhälsa är oroande. Många mål är lågt satta men uppfylls ändå inte vilket oroar rådet.
   

  3 Reviderade anvisningar för verksamhetsbidrag och arrangörsstöd till lokala föreningar i Hägersten-Liljeholmen

  HL 2019/79
   

  Inga synpunkter.
   

  4 Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2019

  HL 2019/92
   

  Rådet uppmuntrar verksamheten helhjärtat.
   

  7 Patientsäkerhetsberättelser 2018

  HL 2019/48
   

  Rådet önskar att de privata utförarna följer samma mall som de kommunala för att öka möjligheten att jämföra verksamheterna.

 • § 8

  Övriga frågor

 • § 9

  Nästa sammanträde

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.