Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdet öppnas

 •   2

  Godkännande av dagordning

 •   3

  Val av justerare och tid för justering

 •   4

  Besök från stadsdelsdirektör Susanna Halldin Olsson, stadsdelsnämndens ordförande Bo Arkelsten (M) och vice ordförande Lisa Carlsson (S)

 •   5

  Anmälan av föregående mötes protokoll

 •   6

  Inför stadsdelsnämndens kommande sammanträde

 •   7

  Information från stadsdelsförvaltningen

 •   8

  Anmälan av inkomna handlingar

 • Nya frågor

  Trygghetsfrågor
  Representation i referensgrupper inför upphandlingar gällande äldrefrågor
   

   

  Kvarvarande frågor

  Fråga: Hur kommer det sig att Fixartjänsten avseende Hässelby Vällingby är villkorad? Det står att man enbart förebygger risk för fall. Pensionrsrådet önskar en rapport varför det finns begränsningar. Pensionärsrådet önskar vidare ett förtydligande huruvida de 6 timmarna per år och hushåll inkluderar restid för Fixaren.

   


  Angående lokalfrågan och möjligheten att låna aktivitetscentret på Fästmanssoffan i Nälsta har pensionärsrådet påpekat att närhetsprincipen är av vikt i det här sammanhanget. Fästmanssoffan ligger avsides och otillgängligt. Johanna Granevik tog med sig detta påpekande.

   

  Fråga gällande lokal i Åkermyntan.

   

  Önskemål från rådet om ett generellt svar om de ärenden som finns med på ärendelistan och rör äldrefrågor vid varje sammanträde. Eva Frykler ska se över möjligheten att redovisa detta mer katogiserat

   

   

 • Onsdag 7 april kl 11.00. Förmöte kl 10.00 för rådets deltagare.

   

   

 •   11

  Sammanträdet avslutas

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.