Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Upprop

 •   3

  Godkännande av dagordning

 •   4

  Utseende av justerare och tid för justering

 •   5

  Trygghet och förebyggande arbete

 •   6

  Anmälan av föregående mötes protokoll

 •   7

  Anmälan av inkomna handlingar

 •   8

  Stadsdelsnämndens sammanträde 24 februari 2022

 •   9

  Information från stadsdelsförvaltningen

 •   10

  Övriga frågor

 •   11

  Nästa möte

 •   12

  Mötet avslutas

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.