Hoppa över navigering
 • Förmöte för rådets deltagare kl 09.00-10.00

   

  Sammanträde kl 10.00-11.00

 • § 2

  Godkännande av dagordning

 • Protokollet kommer att justeras digitalt den 22 januari 2020 kl 12.00 av Donald Monvall och Gunilla Carlén.

 • § 4

  Val av ordförande och vice ordförande

 • § 6

  Inför stadsdelsnämndens kommande sammanträde

 • Protokoll fört vid kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) den 10 december 2019.

 • Avdelningschef Eva Frykler berättar att projektet "Tryggt mottagande" rullat igång och fungerar bra.

   

  Eva berättar vidare att stadsdelsdirektör Denise Melin går i pension sista februari 2020. Ekonomichet Catharina Liljedahl slutar sin anställning i mitten av februari  2020 och stabschef Marie Janemar slutar sin anställning den sista mars 2020.

  Ny stadsdelsdirektör kommer att finnas på plats den 1 mars 2020. Hon heter Susanna Halldin Olsson och kommer närmast från Norrmalms stadsdelsförvaltning.

 • En representant i rådet har läst i lokaltidningen om Skolörten, vård- och omsorgsboendet, som stängde i somras. Vad ska man göra av lokalerna?

  Avdelningschef Eva Frykler berättar att lokalerna är uppsgada och att det är stadens fastighetsbolag som har rådighet över lokalerna.

   

  En representant i rådet frågar om vilka besparingar som kan väntas komma under år 2020 avseende äldrevården i stadsdelsområdet.

  Avdelningschef Eva Frykler berättar att befolkningskurvan säger att antal yngre äldre ökar och att antal äldre äldre minskar. Det är ofta äldre äldre som har insatser. Detta gör att verksamheterna måste anpassa kostymen efter detta. Beställarenheten går ihop sig men utförarenheten gör det inte.

   

  En representant i rådet undrar vem som har ansvar för tillgänglighet rent allmänt, till exempel skulle hennes frisör behöva en dörr som öppnas automatiskt. Detta skulle öka tillgängligheten då det är många äldre som besöker denna frisör och inte själva kan öppna dörren för att komma in.

  Avdelningschef Eva Frykler tar med sig frågan.

 • Vid frågor eller förhinder att delta i mötet, vänligen kontakta Malin Lejonqvist, tel 08-508 040 26 eller malin.lejonqvist@stockholm.se.

   

  Välkommen!

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.