Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Dagordningen godkänns

 •   3

  Utseende av justerare och tid för justering

 •   4

  Anmälan av föregående mötes protokoll

 •   5

  Anmälan av inkomna handlingar

 •   6

  Verksamhetsplan 2024

 •   7

  Stadsdelsnämndens sammanträde

 •   8

  Information från förvaltningen

  • Fråga från rådet om lokal vid parkleken Oxtungan. Hyr förvaltningen denna lokal? Kan lokalen i så fall hyras ut vidare?
  • Rådet önskar en dragning av konsekvenserna av att äldreomsorgen i stadsdelsförvaltningen går med minusresultat.
 •   10

  Övriga frågor

 •   11

  Ordförande Lisa Carlsson och andre vice ordförande Özlem Körhan i stadsdelsnämnden och stadsdelsdirektör Toni Mellbom besöker rådet

 •   12

  Nästa möte

 •   13

  Mötet avslutas

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.