Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Dagordningen godkänns

 •   3

  Utseende av justerare och tid för justering

 •   4

  Anmälan av inkomna handlingar

 •   5

  Anmälan av föregående mötes protokoll

 •   6

  Beatrice Winther enhetschef för beställarenheten inom äldreomsorgen berättar om sin enhet

 •   7

  Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds sammanträde 21 mars 2024

 •   8

  Information från stadsdelsförvaltningen

 •   9

  Övriga frågor

 •   10

  Nästa möte

 •   11

  Mötet avslutas

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.