Hoppa över navigering

Möte 2020-02-24

Bromma och Hässelby-Vällingby råd för funktionshinderfrågor
 • § 1

  Mötet öppnas

 • § 2

  Godkännande av dagordning

 • § 3

  Val av justerare av dagens protokoll samt tid för justering

 • § 4

  Anmälan av protkoll från föregående möte

 • Enligt planering deltar enhetschef för fastighet och park Magnus Rydevik för att svara på deltagarnas frågor.

 • § 6

  Inför stadsdelsnämndens kommande sammanträde

 • § 7

  Rådets balanslista

 • § 8

  Information från stadsdelsförvaltningen

 • § 9

  Övriga frågor

 • Nästa möte kommer att äga rum den 6 april kl 14.00 i lokal Tumultet.

 • Mötet avslutas kl 15.00.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.