Hoppa över navigering

Möte 2022-09-19

Bromma och Hässelby-Vällingby råd för funktionshinderfrågor
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Dagordningen godkänns

 •   3

  Utseende av justerare och tid för justering

 • Balanslista Funktionshindersrådet 2022-09-19

   

  Aktivitet

  Deadline  

  Ansvarig

  Datum när det är klart

  Kommentar

  Möjligheten att genomföra trygghets- och tillgänglighetsvandringar.

  2022

  Per Onning

  (Trygghets-

  samordnare)

  Information i september/ preliminär vandring i oktober 2022

  Vart vill rådet att vandringen ska ta plats?

  ·         Hässelby strand

  ·         Hässelby torg

  ·         Vällingby torg

  Fika i receptionen när renovering av receptionen på plan 2 är klar

  2022

  Fredrik Skoglund

  19 september

   

  Stadsmiljö

  2022

  Pauline Ringvall

  Oktober

   

  En äldrevänlig stad

  2022

  Fredrik Skoglund

  November

   

   

 •   5

  Trygghets- och tillgänglighetsvandringar

 • Funktionshindersrådets synpunkter på T2 lämnade på möte 7 september 2022

   

  Funktionshindersrådet lämnar följande synpunkter:
  • Funktionshindersrådet jämför T2 med Agenda 2030.
  Ojämlikhet kvarstår. Man måste jobba vidare för att följande mål ska kunna uppnås: Mål som rör utbildning (mål 4) på sid 85. Mål som rör sysselsättning (mål 8) på sid 85. Mål som rör
  ojämlikhet (mål 10) på sid 85. Mål som rör hållbara städer och samhällen (Mål 11) på sid 85.

  När det gäller hållbara städer och samhällen borde det ingå tillgänglighet utifrån funktionshindersrådets perspektiv. Man kan inte köra i blindo när man bygger och renoverar. Hänsyn bör tas till funktionshindersrådets synpunkter i större omfattning.

   

   

 •   7

  Stadsdelsnämndens sammanträde 2022-09-29

 •   8

  Information från förvaltningen

 •   9

  Övriga frågor

 •   10

  Nästa möte

 •   11

  Mötet avslutas

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.