Hoppa över navigering

Möte 2022-10-17

Bromma och Hässelby-Vällingby råd för funktionshinderfrågor
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Dagordningen godkänns

 •   3

  Utseende av justarare och tid för justering

 •   4

  Anmälan av föregående mötes protokoll

 • Funktionshindersrådets synpunkter på T2 lämnade på möte 7 september 2022

  Funktionshindersrådet lämnar följande synpunkter:

  Funktionshindersrådet jämför T2 med Agenda 2030. Ojämlikhet kvarstår. Man måste jobba vidare för att följande mål ska kunna uppnås:

  Mål som rör utbildning (mål 4) på sid 85.

  Mål som rör sysselsättning (mål 8) på sid 85.

  Mål som rör ojämlikhet (mål 10) på sid 85.

  Mål som rör hållbara städer och samhällen

  (Mål 11) på sid 85.

  När det gäller hållbara städer och samhällen borde det ingå tillgänglighet utifrån funktionshindersrådets perspektiv. Man kan inte köra i blindo när man bygger och renoverar. Hänsyn bör tas till funktionshindersrådets synpunkter i större omfattning.

 •   6

  Rapport från föregående möte - Besöksborden i receptionen åtgärdade

 •   8

  Stadsdelsnämndens sammanträde 27 oktober 2022

 •   9

  Stadsmiljö

 •   10

  Övriga frågor

 •   11

  Mötet avslutas

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.