Hoppa över navigering

Möte 2022-11-14

Bromma och Hässelby-Vällingby råd för funktionshinderfrågor
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Dagordningen godkänns

 •   3

  Utseende av justerare och tid för justering

 •   4

  Rådets balanslista

 •   5

  Anmälan av inkomna handlingar

 •   6

  Anmälan av protokoll från föregående möte

 •   7

  Äldrevänlig stad

 •   8

  Stadsdelsnämndens sammanträde 2022-11-24

 •   9

  Information om hur och när rådet kan läsa VP (verksamhetsplan 2023) och VB (Verksamhetsberättelse 2022)

 •   10

  Information från stadsdelsförvaltningen

 •   11

  Övriga frågor

 •   12

  Nästa möte

 •   13

  Mötet avslutas

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.