Hoppa över navigering

Möte 2022-04-19

Bromma och Hässelby-Vällingby råd för funktionshinderfrågor
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Godkännande av dagordning

 •   3

  Utseende av justerare och tid för justering

 • Balanslista Funktionshindersrådet 2022-04-19

   

  Aktivitet

  Deadline  

  Ansvarig

  Datum när det är klart

  Kommentar

  Möjligheten att genomföra trygghets- och tillgänglighetsvandringar.

  2022

  Per Onning

  (Trygghets-

  samordnare)

   

  På grund av pandemin får denna insats flyttas till 2022.

  Möjlighet att ha funktionshindrade ungdomar i feriearbete som är

  inriktade på tillgänglighet i stadsdelsområdet.

  2022

   

   

  På grund av pandemin får denna insats flyttas till 2022.

   

  Fika i receptionen när renovering av receptionen på plan 2 är klar

  2022

  Helene Bagge Österlund

   

   

  Besök av presidiet och stadsdelsdirektör

   

   

   

  Inbjudna att delta på möte den 16 maj 2022.

 •   6

  En äldrevänlig stad - avstämning

 •   7

  Stadsdelsnämndens sammanträde 2022-04-28

 •   8

  Information från stadsdelsförvaltningen

 •   9

  Övriga frågor

 •   10

  Nästa möte

 •   11

  Mötet avslutas

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.