Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och dag för justering

 •   2

  Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

 •   3

  Val av ledamöter och ersättare till Norrmalms stadsdelsnämnds sociala delegation 2022

 •   4

  Förordnande och delegation att fatta beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

 •   5

  Val av ledamöter och ersättare till Norrmalms pensionärsråd 2022

 •   6

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.