Hoppa över navigering

Möte 2023-09-26

Socialnämndens organisations- och föreningsutskott
17:15 - 17:20 Medborgarplatsen 25, Stockholm
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Förvaltingen informerar

 • RFSL Stockholm ansöker om ett tidsbegränsat bidrag på 610 950 kronor för Transit stödgrupp för perioden 1 oktober 2023 till och med 30 september 2024. Verksamheten riktar sig till unga transpersoner mellan 18 och 30 år som befinner sig inom eller står i kö till transvården. Föreningen har tidigare haft samtalsgrupper, men målgruppen har efterfrågat stödgrupper som leds av kuratorer. Transit stödgrupp ska erbjuda åtta träffar per termin och genomföras två gånger under projektåret, totalt 16 träffar under ett år. Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att föreningen ska beviljas bidrag till att ha en stödgrupp per år. Mer kan inte nämnden prioritera i nuläget.

  Bilagor

 • RealStars ideell förening Stockholm (RealStars Stockholm) ansöker hos organisations- och föreningsutskottet, OFU, om ett tidsbegränsat bidrag på 230 000 kronor för projektet MedVind. Ansökan gäller för perioden 1 januari till 31 december 2024. Projektet består av att ta fram en kurs för sexköpare som ska motverka att de återfaller i brottslighet, testa kursen genom ett pilotprojekt samt att genomföra informationsinsatser i sociala medier för att informera om sexköpslagen och om kursen.

  Förvaltningen anser att det är svårt att bedöma om projekt MedVind är kompletterande till socialtjänstens insatser gentemot sexköpare. Dels då kursen ännu inte är framtagen och inte har genomförts i praktiken. Dels då det finns begränsad kunskap om vilka metoder som är effektiva för att få sexköpare att förändra sitt beteende och att en nationell utvärdering som kommer öka denna kunskap pågår. Förvaltningen bedömer vidare att det är osäkert om den planerade kursen skulle hålla god kvalitet, då föreningen saknar erfarenhet av att arbeta direkt med målgruppen sexköpare för att förändra attityder och beteenden.

  Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att RealStars Stockholms projekt MedVind inte lever upp till samtliga kriterier i riktlinjerna och att ansökan ska avslås.

  Bilagor

 •   6

  Anmälningar för kännedom

 •   7

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   8

  Övrigt

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.