Hoppa över navigering

Möte 2023-06-13

Socialnämndens organisations- och föreningsutskott
17:15 - 17:20 Konferenscenter rum Storfors, Storforsplan 36, Farsta
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Förvaltningen informerar

 •   4

  Utskottets frågor till förvaltningen

 • Föreningen FVO ansöker om ett tidsbegränsat bidrag på 1 653 000 kronor för perioden 1 juli 2023 till och med 30 juni 2024. FVO bedriver verksamhet som består av ekonomisk stöttning till behövande personer. FVO tar emot ansökningar och utreder om bidrag kan beviljas. Bidrag kan beviljas för exempelvis en sommarupplevelse, glasögon eller tandvård. FVO erbjuder även rådgivning och guidning till vilka rättigheter som finns i samhället och vilken hjälp som finns att få. FVO samverkar med ett 60-tal bidragsgivande stiftelser och matchar sökande personer med stiftelser, så att den sökande själv inte behöver leta upp en lämplig stiftelse att ansöka hos. FVO delar ut bidrag genom sin egen avkastning och genom andra bidragsgivande stiftelser. FVO ansöker om tidsbegränsat bidrag för personalkostnader i verksamheten.

  Förvaltningen anser att verksamheten inte kompletterar socialnämndens verksamheter utan att det yttersta ansvaret för ekonomiskt bistånd är socialtjänstens ansvar. Förvaltningen bedömer att FVO inte lever upp till kraven i riktlinjerna för att beviljas ett tidsbegränsat bidrag.

  Bilagor

 • Stiftelsen Manscentrum i Stockholm ansöker om ett tidsbegränsat bidrag på 210 000 kronor för verksamheten Kamratstöd för perioden 1 oktober 2023 till och med 30 september 2024.

  Manscentrum har identifierat ett behov av fortsatt stöd efter avslutad behandling för personer med våldsproblematik, för att upprätthålla de framsteg som görs under behandlingen. Stiftelsen vill därför prova att ge möjlighet för personer som avslutat behandling för egen våldsamhet att delta i en kamratstödgrupp. Kamratstödgruppen ska ha träffar en gång per vecka och ledas av gruppledare som själva genomgått behandling för våldsamhet. Det sökta bidraget är tänkt att användas för personalkostnader för två av stiftelsens psykologer som ska utbilda och handleda gruppledarna.

  Varken staden eller de föreningar som beviljas bidrag från OFU erbjuder specifikt kamratstödgrupper för våldsutövare. Förvaltningen bedömer att verksamheten kompletterar det befintliga utbudet av insatser till våldsutövare. Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att stiftelsen Manscentrum i Stockholms verksamhet Kamratstöd lever upp till kriterierna i riktlinjerna och att stiftelsen bör beviljas ett tidsbegränsat bidrag för ett år.

  Bilagor

 •   8

  Övrigt

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.