Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av protokolljusterare

 • § 2

  Fastställande av dagordning

 • § 3

  Anmälan om protokollsjustering

 • Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Tertialrapport 1 jämte prognos 1 för 2021", daterad den 24 maj 2021, (Bilaga § 4).


  Verkställande direktören Stefan Sandberg samt förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade kompletterande redogörelser.

 • Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning m.m.", daterad den 24 maj 2021, (Bilaga § 5).

   

  Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

 • Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kulturhusrådsprotokoll", daterad den 24 maj 2021, (Bilaga § 6).

   

  Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

 • Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna och besvarade remisser till Stadsholmens styrelse, anmälan", daterad den 24 maj 2021, (Bilaga § 7).

 • Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan", daterad den 24 maj 2021, (Bilaga § 8).

 • § 9

  VD informerar

 • § 10

  Övriga ärenden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.