Hoppa över navigering
  • Kommunfullmäktige har i budget för år 2021 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 662,6 mnkr netto. Utöver kostnadsramen om 1 701,1 mnkr och intäktskrav om 38,5 mnkr budgeterades omslutningsförändringar om 93,3 mnkr. Investeringsbudgeten för 2021 är 13,9 mnkr, varav1,8 mnkr är till maskiner och inventarier och 12,1 mnkr till stadsmiljöverksamhet.

    I februari 2021 beviljades förvaltningen 4,3 mnkr för trygghetsinvesteringar. I samband med avstämningsärendet beviljades ytterligare budgetmedel om 13,6 mnkr för drift samt 1,5 mnkr för klimatinvesteringar. Ytterligare medel om 0,2 mnkr för sommarkollo beviljades förvaltningen i juni.

    Förvaltningen prognostiserar sammantaget en budget i balans. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer skrivs fram i samband med tertialrapportering och verksamhetsberättelse.
    För detaljerad information om respektive verksamhet se tjänsteutlåtandets bilaga.

    Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.