Hoppa över navigering
  • § 12

    Förvaltningens och nämndens information och frågor

  • Kommunstyrelsen har remitterat Motion om att utveckla Kista busstorg till bland annat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Motionärerna framför att Kista busstorg är otryggt och ogästvänligt, präglat av mörker och utan växtlighet. För att åstadkomma en plats som är välkomnande menar de att det krävs ett gemensamt ansvar för att ta fram en plan. Motionärerna föreslår att staden bildar en arbetsgrupp för att se över utvecklingen av området. En genomförandeplan som påbörjas 2020 bör även arbetas fram.

    Förvaltningen delar i stort den uppfattning om Kista busstorg som motionärerna beskriver. De senaste åren har vissa förbättringar genomförts utifrån samverkan mellan berörda aktörer. Belysta figurer har placerats ut vid busstorgets väntområde, rulltrapporna från torget till gallerian har fräschats upp och försök har gjorts för att bli av med duvorna som skräpar ned. För att bidra till trygga och trivsamma utemiljöer har förvaltningen under 2019 inlett ett arbete med Samråd Järva. Satsningen syftar till att åstadkomma ökad samverkan mellan förvaltningar, bolag och privata aktörer. Förvaltningen avser dessutom att under 2020 initiera försök med platssamverkan vid Kista busstorg.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.