Hoppa över navigering
  • Kommunstyrelsen har remitterat ”Motion om att Spånga bör slås ihop med Hässelby-Vällingby eller Bromma stadsdelsnämnd”, skriven av Dennis Wedin (M).

    I motionen föreslås att kommunstyrelsen ska låta utreda hur Spånga vid en sammanläggning ska övergå till Hässelby-Vällingby eller Bromma stadsdelsnämnder istället för att ingå i sammanläggningen mellan Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista.

    Förvaltningen anser att sammanläggningen bör fortgå som planerat utan att utreda frågan om Spångas tillhörighet. Som skäl för detta anges att det skulle påverka den pågående sammanläggningen genom att både fördröja processen och involvera ytterligare stadsdelsnämnder. För det fall Spånga skulle brytas loss från Järva stadsdelsnämnd anser förvaltningen att viktiga resurser skulle gå förlorade. Förvaltningen anser även att det finns flera kopplingar mellan Spånga och Tensta samt Rinkeby med avseende på gemensam postort och Spånga stations betydelse för invånarna.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.