Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Utseende av justerare

 •   3

  Utseende av styrelsens sekreterare för 2023

 •   4

  Föregående protokoll 9/2022

 •   5

  Utseende av firmatecknare

 •   6

  Anmälan av finansrapport per 2022-11-30 och 2022-12-31

 •   7

  Slutredovisning gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i Rosenlundsparken, Kvarteren Libellen 1 och Verktummen 5

 •   8

  Slutredovisning gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i Projekt Fjärdingsmannen

 •   9

  Slutredovisning gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i Kv. Karneolen

 •   10

  Lägesrapport Nyproduktion

 •   11

  Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

 •   12

  Anmälan hyror för 2023

 •   13

  Vd informerar

 •   14

  Övriga frågor

 •   15

  Mötets avslutande

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.