Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Dagordningen godkänns

 •   3

  Närvarorätt

 •   4

  Förvaltningsinformation

 •   5

  Underlag för budget 2022 med inriktning 2023 och 2024

 •   6

  Månadsrapporter 2021

 •   7

  Utse dataskyddsombud

 •   8

  Övriga frågor

 •   9

  Funktionshinderrådets protokoll 21 januari 2021

 •   10

  Funktionshinderrådets protokoll 11 februari 2021

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.