Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Dagordning godkänns

 •   3

  Närvarorätt

 •   4

  Justerat protokoll 2021-08-24

 •   5

  Justerat protokoll 2021-08-24, allmänna ärenden

 •   6

  Förvaltningsinformation

 •   7

  Övriga frågor

 •   8

  Tertialrapport 2 2021

 •   9

  Uppföljning av länsstyrelsens digitala tillsyn 2020

 •   10

  Funktionshinderrådets protokoll

 •   11

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   12

  Byte av ställföreträdare, aktnr 62XX

 •   13

  Byte av ställföreträdare, aktnr 72XX

 •   14

  Byte av ställföreträdare, aktnr 33XXX

 •   15

  Ansökan om byte av ställföreträdare, aktnr 40XXX

 •   16

  Byte av ställföreträdare, aktnr 43XXX

 •   17

  Ansökan om byte av ställföreträdare, aktnr 48XXX

 •   18

  Byte av ställföreträdare, aktnr 50XXX

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.