Hoppa över navigering
  • § 1

    Fastställa justerare och dag för justering

  • Stadsdelsnämnden har inom sig inrättat en social delegation för beslut i ärenden som rör enskilda och som inte får delegeras till tjänsteperson.

  •  

    Stadsdelsförvaltningen föreslår att mandatet för stadsdelsnämndens vice ordförande samt för ordförande och vice ordförande i sociala delegationen förtydligas genom att dessa personligen utses att ha rätt att fatta de beslut som ordförande i socialnämnden enligt lag får besluta om.

  • § 4

    Anmälan av delegationsbeslut

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.