Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställa dagordning och dag för justering samt utse justerare

 •   2

  Ärende enligt FB 2.7

 •   3

  Ärende enligt FB 2.7

 •   4

  Anmälan av ärende enligt lex Maria

 •   5

  Anmälan av protokoll från sociala delegationen

 •   6

  Anmälan av medborgarförslag

 •   7

  Fördelning av föreningsbidrag 2024 och redovisning av föreningsbidrag 2023

 •   8

  Upprustning av parkytor runt Tekniska nämndhuset

 •   9

  Boendeplan 2024-2034, bostad med särskild service SoL och LSS

 •   10

  Månadsrapport februari 2024

 •   11

  Enheternas verksamhetsplaner 2024

 •   12

  Enheternas verksamhetsberättelser 2023

 •   13

  Delegationsordning för Kungsholmens stadsdelsnämnd

 •   14

  Förordnande och delegation för ordförande i sociala delegationen och vissa tjänstepersoner

 •   15

  Svar på skrivelse om äldreomsorgen

 •   16

  Svar på skrivelse om öppna drogscener

 •   17

  Remiss om heltid som norm

 •   18

  Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028

 •   19

  Remiss om serveringstillstånd för Bar Schiacciate

 •   20

  Verksamheternas patientsäkerhetsberättelser

 •   21

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   22

  Anmälan av balanslista

 •   23

  Anmälan av pensionärsrådets protokoll

 •   24

  Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

 •   25

  Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

 •   26

  Stadsdelsnämndens frågor och skrivelser

 •   27

  Information från stadsdelsförvaltningen

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.