Hoppa över navigering
 •   1

  Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

 •   2

  Godkännande av dagordning

 •   3

  Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1 p LVU

 •   4

  Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 2 st 1 p LVU

 •   5

  Entledigande av vice ordförande i sociala delegationen år 2022 samt fyllnadsval och förordnanden

 •   6

  Uppdatering av delegationsordningen för Skärholmens stadsdelsnämnd gällande Familjerätt Sydväst och beställarenheten omsorg om äldre och funktionsnedsatta

 •   7

  Övriga frågor

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.