Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Tertialrapport 1 2020

 •   3

  Anmälningar

 •   4

  Övriga frågor

 •   5

  Nästa möte

 • § 1

  Justering

 • § 2

  Tertialrapport 1 2020

 • Stadsrevisionens rapport gällande valnämndens verksamhet läggs till handlingarna
   

  Ett nytt dataskyddsombud för valnämnden utsett.
   

  Anmäls att Eva Debels är utsedd till expert i den tillsatta vallagsutredningen; Stärkt skydd mot manipulationer av valsystemet Kommittédirektiv 2020:30

 • En diskussion om valkretsindelning behöver inledas under hösten.

 • § 5

  Nästa möte

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.