Möte 2020-05-13

Valnämnden
08:32 - 08:52 Hantverkargatan 3 D
 • § 1
 • § 2
 • § 3

  Stadsrevisionens rapport gällande valnämndens verksamhet läggs till handlingarna
   

  Ett nytt dataskyddsombud för valnämnden utsett.
   

  Anmäls att Eva Debels är utsedd till expert i den tillsatta vallagsutredningen; Stärkt skydd mot manipulationer av valsystemet Kommittédirektiv 2020:30

 • § 4

  En diskussion om valkretsindelning behöver inledas under hösten.

 • § 5
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.