Hoppa över navigering
 • § 1

  Justering

 • Eftersom 2023 är ett s.k. mellanvalsår, då inga ordinarie val genomförs, är arbetet i huvudsak inriktat mot valet till Europaparlamentet 9 juni nästa år. Kansliet har rekryterat ytterligare tre handläggare som börjar sin anställning i september. Under hösten kommer kansliet även att förstärkas av en handläggare på halvtid som lånats in från kommunikationsenheten på stadsledningskontoret. Under våren har ett arbete med vidareutveckling av kansliets valadministrativa stöd, Kaskelot, pågått. Kansliet har också sett över rutiner och planering för att klara ett ev. extra- eller omval. Det ekonomiska utfallet för andra tertialen följer de förväntade planerna. Hittills har 3,7 mnkr. d.v.s 48 procent av budgeten har förbrukats.

  Bilagor

 • Inför de allmänna valen 2022 gjordes en revidering av arvoden för valfunktionärer. Då revidering nyligen är gjord föreslår valnämndens kansli att de arvoden som fastslogs 2022 kvarstår vid valet till Europaparlamentet 2024.

  Bilagor

 • Diskussion kring förfrågan om att anordna förtidsröstning under Järvaveckan.

 • § 5

  Anmälan av beslut enligt delegation 2023(årsnummer)

 • - Presentation av kansliets nya medarbetare. 

  - Kansliet har varit på studieresa i Oslo och på konferens för de 20 största kommunerna i Örebro.

  - Presentation av två nyutkomna rapporter:

  • Köer och valdeltagande i de allmänna valen 2022. Axel Cronert och Marcus Österman, Uppsala universitet
  • Väljarnas förtroende för valsystemet och genomförandet av allmänna val. Anna Cederholm Lager, Henrik Oscarsson och Maria Solevid, Valforskningsprogrammet Göteborgsuniversitet

   

   

   

 • § 7

  Övriga frågor

 • § 8

  Nästa möte

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.