Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Verksamhetsberättelse för valnämnden 2021

 •   3

  Behörighet till Valmyndighetens system - Valid

 •   4

  Anmälan

 •   5

  Övriga frågor

 •   6

  Nästa sammanträde

 • § 1

  Justering

 • Eva Debels föredrog ärendet.

  Eftersom 2021 är ett s.k. mellanvalsår, då inga ordinarie val genomförts, har arbetet i huvudsak varit inriktat mot de allmänna valen 2022.

  Nämndens förslag till valkrets- och valdistriktsindelning inför valen 2022 är överlämnad till kommunfullmäktige och beslutad. Nämnden har beslutat om inriktning inför valen 2022. Kansliet har under hösten arbetat med att inventera vallokaler för valdagen och lokaler för förtidsröstning. En upphandling om tillfälliga lokaler för förtidsröstning påbörjades och förfrågan om att arbeta som röstmottagare vid valet i höst har skickats till alla som var med vid föregående val. Kansliet har utökats med 4 handläggare, varav en är fast anställd, och arbetet med att förbereda valen 2022 är i full gång.

  Nämnden redovisar ett överskott på 0,5 mkr för verksamhetsåret.

 • Eva Debels föredrog ärendet

 • § 4

  Anmälan

 • Möten kommer att anordnas både på plats och digitalt tills ordförande beslutar annat.
   

  Fråga om samordning av förtidsröstning och partiaktiviteter under förtidsröstningsperioden diskuterades.
   

  Lokal i Kulturhuset till förtidsröstningen är klar.

 • § 6

  Nästa sammanträde

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.