Hoppa över navigering
 • § 1

  Justering

 • Enligt vallagen 3 kap. 5§ förordnas röstmottagare av valnämnden. Detta ärende gäller för de röstmottagare som ska tjänstgöra under förtidsröstningen.

  Bilagor

 • Presidiet och kanslichef genomförde en informationsträff den 16 augusti dit övriga partier som ställer upp i valet bjudits in. På träffen informerades om valnämndens genomförande av valet. Många partier deltog och det blev en bra träff.

   

  Partier som har både en riks- och en valkretsvalsedel uppmanas att i möjligaste mån undvika att lämna båda till förtidsröstningslokaler. Risk finns att valsedelställen blir fulla och ett fjärde valsedelställ behöver ställas upp.

   

  Partier kan lämna valsedlar till förtidsröstning med begränsat öppethållande (institutionsröstning) på plats till röstmottagarna när röstningen genomförs.

 • § 4

  Övriga frågor

 • § 5

  Nästa sammanträde

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.