Hoppa över navigering
 • § 1

  Justering

 • § 3

  Svar på remiss från Justitiedepartementet. "Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagning (SOU 2021:7)"

 • § 4

  Valkretsindelning

 • Rekrytering av personal över valet 2022 har inletts och annonser ligger ute nu.

  Statistik över stadens röstberättigade 1 mars 2021 har kommit och visar att ökningen är ca 15 000 röstberättigade jämfört med valdagen 2018.

  Meddelade att dom kommit från Stockholms tingsrätt i mål FT 3201-20.

 • Inga anmälningar.

 • Valnämnden informerades om hur planeringen ser ut när det gäller utplacering av valstugor inför valet 2022.

  Johan Kling (C) undrade om det fanns någon information om MeetingsPlus och dess bristande funktionalitet.

  Wolfgang Lehmann (MP) visade generella valsedlar från Tyskland som kan användas av alla röstande oavsett vilket parti och kandidat man röstar på och undrade om det pågår några diskussioner i riktning att förändra det svenska valsedelsystemet.

 • § 8

  Nästa möte

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.