Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Uppdra åt bordschefer att underteckna protokoll och omslag vid valnämndens preliminära rösträkning

 •   3

  Tertialrapport 2

 •   4

  Övriga frågor

 • Onsdagen den 26 oktober 08:30 (reserv)

 • § 1

  Justering

 • § 2

  Uppdra åt bordschefer att underteckna protokoll och omslag vid valnämndens preliminära rösträkning

 • Under innevarande år ska de allmänna valen hållas. Valet sker söndagen den 11 september.

  Arbetet med att genomföra de allmänna valen är just nu i full gång och förtidsröstningen startade den 24 augusti.

  Det ekonomiska utfallet för andra tertialet följer inte helt de förväntade planerna. Nämnden förväntar sig ökade kostnader för personal och material. Hittills har 12,3 mkr förbrukats vilket motsvarar 32 % av det totala anslaget. Nämnden prognostiserar en budget i balans för helåret 2022.

   

  Bilagor

 • Fråga om ersättning för förlorad arbetsinkomst.

 • Onsdagen den 26 oktober 08:30 (reserv)

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.