Hoppa över navigering
 • Den 1 juli bildade Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsnämnder Järva stadsdelsnämnd. Verksamhetsplanen för Järva stadsdelsnämnd utgår från nämndernas tidigare verksamhetsplaner.

  Verksamhetsplanen anger inriktningen för nämndens verksamhet under det andra halvåret 2023 och knyter an till kommunfullmäktiges tre inriktningsmål:

  1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.
  2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.
  3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.


  Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och utifrån lokala utmaningar i stadsdelsområdet har nämnden prioriterat fem fokusområden där särskilda åtgärder ska vidtas det kommande året:

  Barn och ungas uppväxtvillkor och fritid.
  Arbete och bostad.
  Trygghet.
  Grön omställning.
  Kvalitet och beredskap i kärnverksamheterna.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.