Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och dag för justering

 •   2

  Anmälan av protokoll från föregående möte

 •   3

  Remiss, motion om tryggare anställningar och goda arbetsvillkor ger bättre välfärd och säkrare verksamheter, KS 2020/681

 •   4

  Remiss, krav för tunga lastbilar i upphandling av transporttjänster i Stockholms stad, KS 2020/1422

 •   5

  Verksamhetsberättelse m. bokslut 2020

 •   6

  Förvaltningsgruppens protokoll 2021-02-16

 •   7

  Anmälan av beslut fattade på delegation

 •   8

  Information om kategoristyrd inköpsprocess

 •   9

  Frågestund om ekonomipresentationen från föregående möte

 •   10

  Förvaltningschefens information

 •   11

  Frågor från nämnden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.