Hoppa över navigering
 •   1

  Utseende av protokolljusterare

 •   2

  Anmälan av protokoll

 •   3

  Utseende av styrelsens sekreterare

 •   4

  Finansiella månadsrapporter för 2021

 •   5

  Reviderat inriktningsbeslut gällande Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i Dalen 21, Gamla Enskede

 •   6

  Reviderat inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Oldmästaren, Nockebyhov

 •   7

  Reviderat inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i Rustmästaren 2 m fl., Bergholmsbacken, Bagarmossen

 •   8

  Reviderat genomförandebeslut gällande Stockholm Vatten ABs Gladö Kvarn

 •   9

  Skrivelse om stärkt ställning för hyresgäster som inte vill ombilda

 •   10

  Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

 •   11

  Ställningstagande enligt hembudsklausul gällande ägande i Stockholm Exergi

 •   12

  Övriga anmälningsärenden 2021 (samlingsärende)

 •   13

  Övriga frågor

 •   14

  Övriga anmälningsärenden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.