Hoppa över navigering
 •   1

  Asplundrummet

 •   2

  Rådet: upprustning av tunnelbanestationer och placering av reklamskyltar

 • Anders Bodin berättade om Svenska slöjdföreningens verksamhet och det uppdrag arkitekt Gunnar Asplund fick att iordningställa föreningens sammanträdesrum. Asplund ritade allt i rummet - möbler, taklampor och textilier m.m. - i samband med att ett våningsplan omvandlades till kontor i det av Svenska slöjdföreningen inköpta bostadshuset på Nybrogatan. Rummet är en totalmiljö som endast i mycket liten utsträckning förändrats sedan det skapades på 1930-talet.

   

  Lotta Lehmann informerade om att fastigheten under senare år ägts av AI Pension men i och med att bolaget fr.o.m. 1 april i år skulle bli en del av Skandia beslöts det att fastigheten skulle säljas. Ägaren AI Pension var dock angelägna om att hitta en lösning som innebar att Asplundrummet kunde bevaras i sin helhet när fastigheten såldes. Svensk lagstiftning brister dock såtillvida att det inte går att skydda inventarier i arkitekturhistoriskt och/eller kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Lösningen blev därför att AI Pension beslöt att donera inventarierna till Sveriges Arkitekter som får ta över ansvaret för rummets bevarande samtidigt som bolaget som nu köpt fastigheten gjorts medvetet om rummets stora värde och de har i sin tur skrivit ett nyttjandeavtal med Sveriges Arkitekter.

 • Informerade representanterna för Trafikförvaltningen om de  avdelningar inom organisationen som de företräder och om Region Stockholms styrdokument om trafikförsörjning, reklamavtal och stationernas dagliga drift och skötsel. Föredragarna betonade att Trafikförvaltningens prioritering på säkerhetsfrågor samt att det avseende reklam sker en övergång till mer digital exponering.

 • Informerade sekreteraren om att DN i dagens tidning publicerat en artikel med anledning av Skönhetsrådets 100-årsjubileum.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.