Hoppa över navigering
 •   1

  Kungliga operan, förstudie inför renovering av byggnaden

 •   2

  Rådet: principdiskussion om arbetsformer och inriktning för de kommande åren

 • Statens fastighetsverk fick i juni 2023 regeringens uppdrag att göra en förstudie inför renovering av Kungliga Operan som ska vara klar i slutet av april 2024. Operabyggnaden är i stort behov av renovering och ärendet har utretts och förberetts i många år. De tekniska systemen är uttjänta och dagens lagkrav kan inte mötas. Arbetsmiljön behöver förbättras, vilket också ingår i projeket.

   

  Sedan drygt tio år tillbaka har flera utredningar och förslag utarbetats av SFV tillsammans med Kungliga Operan och Operakällaren som sedan prövats av regeringen. Det uppdrag som SFV nu arbetar med att ta fram är ett precist underlag och se över förutsättningarna inför en kommande renovering med en byggnadsvolym som kan öka "i ringa omfattning". Verksamhetskraven från Operan är bl.a. en ny scen för barn och unga, tillgänglighet så väl in till byggnaden som inom densamma, en effektiv och attraktiv arbetsplats med bra logistik.

   

   

   

 • Samtliga närvarande berättade kort om vilken bild man har av rådet och vilken förväntan man har på rådets arbete. Diskuterades i förväg anmälda frågor om bl.a. skala proportioner och landskap samt uppföljning och utvärdering av rådets verksamhet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.