Hoppa över navigering

Möte 2023-04-25

Socialnämnden
  • Stadsrevisionen har sammanställt rapporten ”Stadens arbete för att motverka välfärdsbrott” som redogör för hur staden arbetar mot välfärdsbrott inom områdena hemtjänst och daglig verksamhet. Härmed lämnar socialförvaltningen ett yttrande över den del av rapporten som avser arbetet att motverka välfärdsbrott inom daglig verksamhet då socialförvaltningen ansvarar för upphandlingen av denna insats enligt Lagen om valfrihetssystem (hädanefter LOV). Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner yttrandet som ett svar på stadsrevisionens rapport.

  • SD har lämnat in en skrivelse Evidensbaserad social omsorg till socialnämnden den 24 januari 2023. Skrivelsen innehåller ett antal frågor, bland annat om vilka metoder som erbjuds inom sociala insatser, varför metoderna används samt hur förfarandet kring urval av metoder inom en insats går till. Förvaltningen redogör i svaret för hur socialtjänsten i Stockholms stad använder sig av kunskapsbaserade metoder.

  • § 19

    Anmälan av protokoll från utskott och samverkan

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.